0
VARUKORGEN
Tillagd i varukorgen
Totalt att betala: kr

Erbjudande för alla utomhusmålare.

Tänker du måla hus, staket, fönster eller något annat i sommar? Nu får du sommarens specialerbjudande. Köper du 20 liter Bestå (grund och/eller täckfärg) får du på köpet vår bästa fasadpensel, "Beståpenseln 120 mm" (värde 332 kr). Dessutom fri frakt till ditt serviceställe.

Så här målar du systemmålning med Alcro Bestå.

Steg 1, Bestå Grundolja. En vattenburen olja som används på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor. Grundoljan tränger in i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot angrepp från mögel, rötsvamp och blånad på trä.

Steg 2, Bestå Grundfärg. En grundfärg för fasader och fönster. Grundfärgen torkar mycket snabbt, har god täckförmåga, minskar risken för genomslag av tanniner från träet, tränger effektivt in i underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet. 

 

Steg 3, Bestå Täckfärg. Sen lägger man på täckfärgen. Den tar upp mindre smuts och ger en renare yta. Skyddar effektivt mot väder, vind och solljus och ser nymålat ut längre. Svanenmärkt.

Steg 4, Bestå Fönsterfärg. Lättstruken, täcker bra och ger en väderbeständig yta med god kulörhållning. Kort torktid och fönstren kan stängas redan 4-6 timmar efter avslutad målning.

Praktiska råd inför ditt måleriprojekt.

A. Förarbetet

Se över fasadens kondition och planera arbetet. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet. Tidigare målade fasader ska först rengöras. Glöm inte att använda gummihandskar och skyddsglasögon och täck över blommor och växter vid husväggen. Tänk även på att skaffa bra verktyg, stegar och ställningar om det behövs.

B. Tvätta

Börja med att tvätta alla ytor. Applicera med svamp, borste eller skumspruta och borsta nedifrån och upp. Låt verka ca 15 minuter. Skölj sedan noggrant med vattenslang. Låt torka. Behandla eventuellt mögel eller alger med till exempel Alg och Mögelfritt. Applicera uppifrån och ned med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Låt medlet ligga kvar och torka på ytan, dvs ingen eftersköljning.

C. Förbehandla, målade fasader

Skrapa bort eventuell lös och flagnande färg. Borsta rent fasaden. Tidigare målade ytor som är mycket blanka och hårda mattas ned genom slipning eller stålborstning. Om det finns sprickor som är större än två millimeter börjar du med att skrapa och borsta runt sprickan för att få ett bra fäste. Därefter målar du sprickan med grundfärg. Laga slutligen med Målarfog. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med grundfärg. Vid ommålning av gamla alkyd- och oljefärger ska alltid grundfärg användas. 

D. Förbehandla, nytt trä

Måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, alger, mögel och starkt solsken. Om panelen har blånat eller angripits av mögel ska den behandlas på dessa ställen. Gör så här:

  • Borsta bort allt damm och löst stoft från träet.
  • Skrapa bort kåda. Obehandlad träpanel som suttit uppe mer än fyra veckor ska borstas i träets längdriktning för att färgen ska få maximalt fäste.
  • Behandla panelskarvar och även runt spikskallar med impregneringsolja.
  • Var särskilt noga att mätta ändträet med rekommenderad impregneringsolja.
  • Fabriksgrundat virke kan behöva grundmålas på nytt med grundfärg. Rådgör med oss i butiken.
  • Förbehandla, fasad med omålat trä och fasad tidigare målad med linoljefärg.

Omålat trä som är åldrat och grånat borstas och slipas omsorgsfullt ned till fast trä och grundmålas med grundolja och grundfärg innan slutstrykning. Fasader målade med linoljefärg rekommenderas att i första hand ommålas med samma färgtyp. Vid tveksamheter kontakta oss i butiken.

E. Grundmåla

  • Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar samt spikskallar med rekommenderad grundolja.
  • Grundmåla alla omålade ytor med grundfärg. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Är den ursprungliga färgen i dåligt skick bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade partier. Låt grundfärgen torka ordentligt innan arbetet med täckfärgsmålning påbörjas.
  • Kontrollera fuktkvoten före målning. Träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16 %. En fuktkvotsmätare finns hos oss i butiken.

F. Täckmålning

Täckfärgsmåla fasaden när grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg när du målar. Rekommenderad färgåtgång finns på burkens baksida. När första målningen har torkat är det dags för en andra strykning. Torktiden på produkten finner du på arbetsrådets baksida eller på burken. Måla alltid täckfärgen två gånger. Då får du rätt färgmängd för att få maximal hållbarhet.

 

Här kan du köpa Beståfamiljen.