Målningsverktyg

En bra pensel lyfter 30-40 gram färg vid varje dopp medan en pensel med sämre kvalité lyfter ca 10 gram. Vilket innebär att den bättre penseln täcker nästan dubbelt så stor yta med ett dopp jämfört med en enklare pensel. Målar man ett helt hus kan man spara flera dagars jobb på grund av detta. En roller använder man när man behöver måla stora, plana ytor snabbt och effektivt - framförallt för ytor som man förr oftast målade med större penslar. Vill du uppnå en slät yta så ska du använda en roller med kort lugglängd. Detta kan exempelvis vara när du ska måla inomhus. Vill du få till en grövre ytor, till exempel vid fasadmålning, är det bättre med längre lugg på rollern.

Målningsverktyg (179)